Pénznem: CZK / EUR / Ft
Nyelv választás: CZ SK HU EN
0 0 Ft Üres kosár

Ezek a panaszszabályok szabályozzák a társaságunk céges édességboltján keresztül vásárolt áruk hibáival kapcsolatos panaszok módját és feltételeit.

A PNM International s.r.o., székhelye: Nádražní 385/34, 702 00 Ostrava, Cégszám: 05060192, adószám: CZ05060192, bejegyezve az Ostravai Regionális Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban, C. szakasz, 66046 ügy. Kapcsolattartási cím: PNM International s.r.o., Závodni 540/51, 735 06 Karvina - Nové město, Czech Republic.

Az árut úgy küldje vissza, hogy visszatérő jegyet kér tőlünk, majd személyesen elviszi a legközelebbi Csomagküldő fiókba a csomagot.

Telefonszám: 06-1-800-1750 vagy +420 603 337 755

Kapcsolattartási e-mail: eshop@cukraszvilag.hu

1. Milyen hibákért felelősek?

Eladóként mi vagyunk a felelősek annak biztosításáért, hogy az áruk kézhezvételekor hibátlanok legyenek. Ez azt jelenti, hogy az áruk kézhezvételekor különösen:

 • rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyekről közösen tárgyaltunk, amelyeket leírunk, vagy amelyekre az áruk és a reklám jellegéből adódóan számíthat;
 • megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van;
 • megfelel a jogi követelményeknek;
 • az áruk a megadott célra alkalmasak, vagy amelyekre a vásárolt árukat általában felhasználják;
 • az áruk hibája szintén abban a helyzetben tekintendő, amikor a köztünk megállapodott áruk kivételével más termékeket szállítunk;
 • megfelel a köztünk elfogadott minőségnek, és adott esetben a kérdéses árutípusra alkalmazandó és hatályos jogszabályokban megállapított minőségnek; és
 • nincs jogi hibája, vagyis nem rendelkezik tulajdonjogokkal az árukhoz; 3. a személy és az áruk dokumentumokkal és dokumentumokkal vannak ellátva, amelyek az áruk megfelelő használatához szükségesek.

Ezenkívül felelősséggel tartozunk a fogyasztók felé annak biztosítása érdekében, hogy ezek a hibák a garanciaidő alatt ne forduljanak elő. Ha Ön nem fogyasztó, akkor a 2. cikk alapján nem kap törvényes garanciát. A 2. cikk csak a fogyasztókra vonatkozik.

A fogyasztók számára a törvényes jótállási időn túl semmilyen minőségi garanciát nem vállalunk.

Ha vállalkozó vagy, akkor csak az a hiba, amely az áruknál az áruk sérülésének kockázatának átadásakor keletkezett, a hibás teljesítésből származik, még akkor is, ha később nyilvánvalóvá válik. Abban az esetben, ha a hiba valamely kötelezettségünk megsértése miatt merül fel, akkor ebben az esetben joga van a hibás teljesítéshez.

A színárnyalat eltérése a valóságban és az elektronikus kijelző eszközökön nem tekinthető az áruk hibájának. Ha az áruk nem felelnek meg az elvárásainak, ha Ön fogyasztó, akkor az Általános Szerződési Feltételek 5. cikke értelmében az áruk kézhezvételétől számított 14 napon belül visszavonhatja a szerződést.

Ha Ön fogyasztó, és az áruk hibája a kézhezvételtől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, az árukat a kézhezvétel időpontjában hibásnak kell tekinteni.

2. Mennyi a jótállási idő?

A fel nem használt fogyasztási cikkek esetében a jótállási idő az áruk kézhezvételétől számított huszonnégy hónap, kivéve, ha a webes felületen, az árut kísérő dokumentumokon vagy a reklámban hosszabb garanciaidő van meghatározva.

Ha az árukat megjelölték a minimális tartóssági dátummal, vagy egy romlandó árucikkre vonatkozóan azt az időszakot használják, amelyen az áru felhasználható, a jótállási idő ezen időpontig tart.

Felhívjuk figyelmét, hogy az áruk cseréje vagy javítása esetén az új áruk. A csere- és pótalkatrészekre nem vonatkozik új garanciaidő. Ebben az esetben azonban a jótállási idő meghosszabbodik azon az időszakon keresztül, amely alatt hibája miatt nem tudta használni az árut, azaz különösen azon az időszakon, amelyen az áru javítás alatt áll.

3. Milyen jogai vannak a hibás teljesítésből?

A hibás teljesítéshez fűződő jogait a Polgári Törvénykönyv, különösen a § 2099–2177. Szakasz, és ha Ön fogyasztó, a § 2165–2194. Szakasz is szabályozza.

A. Ha Ön fogyasztó vagy vállalkozó:

Abban az esetben, ha az áru hibája létezett, vagy úgy vélik, hogy már létezett az áru kézhezvételekor, akkor a következő jogokkal jár a hibás teljesítés miatt.

Ha a hiba lényeges szerződésszegés, akkor a hibás teljesítéshez a következő jogokkal rendelkezik:

a) a hiba elhárítása új tétel hiánytalan kiszállításával vagy a hiányzó cikk kiszállításával;
b) a hiba megszüntetése a tárgy kijavításával;
c) ésszerű kedvezmény a vételárra; vagy
d) visszavonás.

A szerződés lényeges megsértése esetén értesítsen bennünket a hibáról, amelyet úgy döntött, hogy értesít bennünket a hibáról, vagy indokolatlan késedelem nélkül, a hiba bejelentését követően. Felhívjuk figyelmét, hogy ennek elmulasztása esetén csak azok a jogok lesznek jogosultak, amelyek a Megállapodás enyhébb megsértése esetén lennének. A választás csak velünk való egyeztetés után változtatható meg.

Ha a hibát ésszerű időn belül nem orvosolják, akkor a hiba elhárítása helyett ésszerű engedményt kérhet a vételárból, vagy visszavonhatja a szerződést.

Ha a hiba a szerződés kismértékű megsértése, akkor megkövetelheti:

a) a hiba eltávolítása; vagy
b) ésszerű kedvezmény a vételárra.

Ha nem távolítjuk el a hibát időben, vagy megtagadjuk a hiba eltávolítását, kérhet engedményt a vételárról, vagy elállhat a szerződéstől. A választás csak velünk való egyeztetés után változtatható meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy mindaddig, amíg nem gyakorolja a vételárra vonatkozó árengedményhez való jogát, vagy nem lép fel a szerződéstől, jogosult vagyunk a hiányzó áruk kiszállítására vagy a hiányosság kijavítására (különösen a hiányzó dokumentumok kézbesítésére).

Nincs szükség cserére vagy kivonásra, ha nem tudja visszaküldni az árut a kézhezvételétől számítva. Ez nem vonatkozik, ha:

a) a hiba feltárására szolgáló ellenőrzés eredményeként állapotváltozás történt;
b) a hibát felfedezése előtt felhasználta a tárgyra;
c) nem tette lehetetlenné az áru változatlan állapotú visszaadását cselekvés vagy mulasztás révén; vagy
d) a hibát feltárása előtt eladta, fogyasztotta vagy megváltoztatta a terméket normál használat során; Ha ez csak részben megtörténik, visszaadja nekünk azt, amit vissza tud adni, és olyan mértékű visszatérítést nyújt nekünk, amilyen mértékben részesült a dolog használatából.

B. Csak akkor, ha fogyasztó:

Ha a fogyasztási cikkek hibája az áruk kézhezvételétől számított huszonnégy hónapos garanciaidőn belül merül fel (használt áruk esetén az áruk kézhezvételétől számított tizenkét hónapon belül), akkor a következő jogokkal jár a hibás teljesítés:

a) Önnek joga van áruk cseréjére, ha:

 • a jótállási időszak alatt az áruk elveszítik a panasztételi eljárás 1. cikkében felsorolt ​​bármely tulajdonságot, és ez a hiba jellegére tekintettel nem túlzott mértékű;
 • a hiba eltávolíthatatlan;
 • nem tudja megfelelően felhasználni az árut a hiba javítás utáni ismételt előfordulására; vagy
 • több hiba fordul elő az árukon.

Nem kérheti az áruk cseréjét, ha az áruk cseréje aránytalan a hiba természetéhez képest. Ebben az esetben jogosult a hiba ingyenes eltávolítására.

Nem jogosult áruk cseréjére akkor is, ha az áruk csak egy része hibás.

b) Önnek joga van az áru hibás részének kicserélésére, ha:

 • csak az áruk egy része (i) hibás;
 • a hiba eltávolíthatatlan;
 • nem tudja megfelelően felhasználni az árut a hiba javítás utáni ismételt előfordulására; vagy
 • több hiba fordul elő az árukon.

c) Önnek joga van ésszerű engedményre a vételárból, ha:

 • Ön nem úgy dönt, hogy eláll a szerződéstől, cseréje ki a hibás termékeket vagy azok egy részét, vagy javítja az árukat;
 • nem tudjuk cserélni vagy javítani az árut vagy annak részét (például az árukat már nem gyártják);
 • ésszerű határidőn belül nem hajtja végre a helyreigazító intézkedéseket, vagy olyan esetekben, amikor a kijavítás jelentős nehézségeket okozna Önnek; vagy
 • a dolognak van hibája, amelyhez mi kötõdünk, és ez egy dolog, amelyet alacsonyabb áron adnak el, vagy használt dolog.

d) Önnek elállási joga van, ha:

 • a hiba eltávolíthatatlan;
 • nem tudja megfelelően felhasználni az árut a hiba javítás utáni ismételt előfordulására;
 • több hiba fordul elő az árukon;
 • nem tudjuk cserélni vagy javítani az árut (például az árukat már nem gyártják); vagy
 • nem lehet a hibás termékeket vagy az áruk egy részét tökéletesen cserélni.

4. Mikor nem lehet gyakorolni a hibás teljesítéshez fűződő jogokat?

Nincs joga a hibás teljesítéshez, ha:

 • tudta a hibáról, mielőtt átvette volna;
 • Ön maga okozta a hibát; vagy
 • a jótállási idő lejárt.

Ezenkívül a jótállási és felelősségi igények nem vonatkoznak:

 • az áruk normál használat által okozott kopása;
 • a felhasznált cikk hibái, amelyek megegyeznek az áruk használatának vagy kopásának mértékével, amikor
 • az áruk megkapták; vagy
 • ha az az ügy természetéből következik.

5. Hogyan járjon el panasz esetén?

Panasz a cégünkkel, a hibát feltárás nélkül, indokolatlan késedelem nélkül. A fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelően panaszokat fogadunk el:

 • bármely létesítményünkben, ahol lehetséges az igény elfogadása az eladott áruk köre tekintetében;
 • cégünk székhelyén;
 • a vállalkozás helyén.

A panasz űrlapot itt találja.

A panaszokhoz javasolt eljárás:

 • előzetesen telefonon, e-mailben vagy írásban értesíthet bennünket a panaszról;
 • különösen, ha ki akarja használni a szabadidő-visszatérítési művelet előnyeit
 • ugyanakkor javasoljuk, hogy tájékoztasson bennünket a választott hibás teljesítési jogról, azaz arról, hogy megfelel-e ennek a panasztételi eljárásnak, érdekli-e a cikk javítása, az áruk vagy alkatrészek cseréje, a szerződéstől való elállás, a vételár kedvezménye, a panaszkezelési kódex és a polgári törvénykönyv betartása;
 • Az igényelt árukat nekünk kézbesíti (kivéve a kézbesítést, amelyet nem fogadunk el), miközben ajánlott az árut megfelelő csomagolásba csomagolni, hogy az ne sérüljön meg vagy semmi sem tönkremenjen;
 • Az eljárás megkönnyítése érdekében tanácsos az árukhoz csatolni az áruk vásárlását igazoló bizonylatot vagy adózási okmányt - ha van ilyen, számla vagy az áruk vásárlását igazoló egyéb okmány - a hiba leírásával és a panasz kezelésének javaslatával.

A fenti lépések bármelyikének elmulasztása vagy a fenti dokumentumok benyújtásának elmulasztása nem akadályozza meg a követelés jogi feltételekkel történő pozitív kezelését.

A panasz benyújtásának pillanatában az a pillanat áll, amikor értesítést kapunk a hiba előfordulásáról, és gyakoroltuk az eladott cikk hibáinak felelõsségének jogát.

A beérkezett panaszokat azonnal, összetett esetekben három munkanapon belül kezelik. Ez az időtartam nem tartalmazza az ésszerű időtartamot, a termék vagy szolgáltatás típusától függően, amely a hiba szakértői értékeléséhez szükséges. A panaszt, beleértve a hiba eltávolítását, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül rendezik, kivéve ha hosszabb időtartamra megállapodunk.

Panasz benyújtásakor írásbeli visszaigazolást adunk ki arról, mikor gyakorolta a jogát, mi a panasz tartalma és milyen módon kezeli a panaszt; és tovább (a panasz rendezése után) visszaigazolást adunk ki a panasz kezelésének dátumáról és módjáról, beleértve a javítás és annak időtartamának megerősítését, vagy írásbeli indokolást a panasz elutasítására.

A Polgári Törvénykönyvvel összhangban az árukkal kapcsolatos igények benyújtásakor joga van az ésszerűen felmerült költségek megtérítésére. Felhívjuk figyelmét, hogy e költségek megtérítésének jogát a hiány igénylésének határideje után egy hónapon belül kell gyakorolni.

Ezek a panaszkezelési szabályok 2018. március 1-jétől érvényesek és hatályosak, és helyettesítik a 2016. február 21-én érvényes azonos dokumentumot.

Lépjen kapcsolatba velünk