Pénznem: CZK / EUR / Ft
Nyelv választás: CZ SK HU EN
0 0 Ft Üres kosár

Ezen általános szerződési feltételekben leírtak (továbbiakban szerződési feltételek) vonatkoznak a www.cukraszvilag.hu internetes címen (továbbiakban „webáruház“) található „Cukrász világ“ webáruházon keresztül megkötött minden olyan szerződésre, amely létrejön vállalatunk

PNM International s.r.o., székhelye Nádražní 385/34, 702 00 Ostrava, IČ (regisztrációs szám): 05060192, DIČ (nemzetközi adószám): CZ05060192, bejegyezve az Ostravai kerületi bíróság kereskedelmi osztályán, részleg (cégforma) C, bejegyzési számon 66046, kapcsolattartó cím: PNM International s.r.o., U1 - Průmyslový park Karviná, Závodní 540/51, 735 06 Karviná - Nové Město CZ

Az árut úgy küldje vissza, hogy visszatérő jegyet kér tőlünk, majd személyesen elviszi a legközelebbi Csomagküldő fiókba a csomagot.

Kapcsolattartó e-mail cím: eshop@cukraszvilag.hu

mint Eladó és Ön, mint Vevő között.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Az adásvételi szerződés megkötésével vállaljuk a megrendelésben felsorolt áru kiszállítását, Ön pedig vállalja, hogy a kiszállított árut, akár személyesen, akár a szállítótól átveszi, és megfizeti részünkre a megrendelésben megszabott vételárat. A vételár, illetve „ár” magában foglalja az áru szállításával járó költségeket és a választott fizetési móddal kapcsolatos díjakat is. Ezen plusz költségek mértékét a rendelés leadása előtt minden alkalommal közöljük Önnel.

Az árura vonatkozó tulajdonjogot a teljes vételár megfizetésével szerezheti meg, mely jog kizárólag az áru kézbesítése után lép éltebe.

1.1. Az adásvételi szerződés csak a megrendelt árura vonatkozik?

A megkötött adásvételi szerződés vagy „megállapodás” a jelen Feltételek szerint megkötött bármely szerződésre értendő. Lehet például szolgáltatási szerződés is.

1.2. Az adásvételi szerződés egyúttal fogyasztói szerződés is?

Fogyasztói szerződésről akkor beszélhetünk, ha Ön fogyasztóként, vagyis természetes személyként árut vásárol. Ellenkező esetben nem lehet szó fogyasztói szerződésről, Önre a jelen szerződési feltételekben foglaltak és a fogyasztóvédelmi jogszabályok nem vonatkoznak, sokkal inkább a Nagykereskedelmi tevékenységeket szabályzó általános üzleti feltételekben leírtak vonatkoznak. Amennyiben tehát nem fogyasztó, NINCS joga indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

1.3. Milyen extra jogok illetik meg fogyasztóként?

Fogyasztóként különösen:

 • távértékesítés útján (telefonon, e-mailben vagy e-shopban) megkötött szerződéstől való elállási jog (ezen feltételek 5. pontja);
 • 24 hónapos garancia a fel nem használt termékekre (garancia nyújtás a Reklamációs szabályzatban leírtak alapján);
 • információhoz való jog a szerződés megkötése előtt (jelen szerződési feltételekben, illetve üzletünk webes felületén minden szerződéskötéshez szükséges információ szerepel);
 • a szerződésből fakadó fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséhez való jog (a jelen Általános Szerződési Feltételek 7.3. pontja).

1.4. Mely dokumentumokban leírtak szabályozzák jogviszonyunkat?

Jogi kapcsolatunkat a következő dokumentumokban leírtak szabályozzák:

 • jelen ÁSZF, melyben pontos meghatározásra kerültek kölcsönös jogaink és kötelezettségeink;
 • Reklamációs szabályzat, melyet az árura történő panasztétel esetén alkalmazunk;
 • Webfelületek használatának szabályzata, mely a webes felületen történő regisztrációt, az ön személyes adatainak védelmét, a webes felület tartalmának védelmét és a webes felület használatához kapcsolódó egyéb kapcsolatokat hivatott szabályozni;
 • a webes felületen feltüntetett szabályok és intelmek, különösen szerződéskötéskor;
 • a megrendelés elfogadása és teljesítése részünkről,

továbbá azokban a kérdésekben melyekben a fent említett szabályzatok nem irányadók a következő jogszabályok:

 • a Csehországban hatályos Polgári Törvénykönyv 89/2012 számú törvénye és annak módosításai (a továbbiakban: „Ptk.”);
 • A fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 sz. törvény és annak minden későbbi módosítása (csak akkor, ha Ön fogyasztó).

Amennyiben lakóhelye a Cseh Köztársaságon kívül található, vagy ha jogviszonyunk egyéb nemzetközi elemet tartalmaz, akkor elismeri, hogy a köztünk létrejött jogviszonyt a cseh törvények szabályozzák. Amennyiben Ön fogyasztó, és a lakóhelye szerinti ország jogrendje magasabb szintű fogyasztóvédelmet biztosít, mint a cseh jogrend, akkor ezen magasabb szintű védelem lép életbe minden jogi kapcsolat esetén.

1.5. Miként tudja elfogadni a szerződési feltételekben foglaltakat?

A megrendelés elküldésével továbbá a webes felületen található beleegyező nyilatkozat elfogadásával megerősíti, hogy jelen szerződési feltételeket elolvasta, és elfogadja az abban leírtakat.

Jelen Általános Szerződési Feltételeket jogunkban áll bármikor módosítani vagy kiegészíteni annak tartalmát.  Az Ön jogait és kötelezettségeit mindig azon feltételben megfogalmazott rendelkezés szabályozza, melynek kapcsán felmerültek.

2. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

2.1. Miként kötjük meg az adásvételi szerződést?

Weboldalunk tartalmaz egy terméklistát, melyen az egyes termékek mellett azok főbb jellemzőit is megtalálhatja. A termékek mellet feltüntetett ár már tartalmazza az adót, illetéket és minden egyéb díjat. A termékek leírása csupán informatív jellegű, tehát nem tekinthető a Ptk. 1732 § (2) cikkelye értelmében vett szerződéskötési ajánlattételnek. A szerződéskötés létrejöttéhez megrendelését el kell küldenie részünkre, hogy mi visszaigazolhassuk azt.

2.2. Hogyan tudja leadni megrendelését?

A weboldalunkon közzétett megrendelőlap kitöltésével, telefonon, e-mailben, vagy más módon is leadhatja megrendelését.  Ezekről a lehetőségekről mindig aktuális információval szolgálunk weboldalunkon. 

Minden megrendelésnek tartalmaznia kell a megrendelő lapon szereplő összes adatnak, különösen a megrendelt áru pontos megnevezését (illetve a termékek azonosítószámát), a megrendelni kívánt darabszámot, a kiválasztott fizetési és szállítási módot, valamint az ön kapcsolattartó elérhetőségeit (kézbesítési címét és számlázási adatait). A megrendelés véglegesítése előtt egy összegzést fog látni, melyben feltüntetjük a fizetendő végösszeget és a szállítás díját (a kiválasztott szállítási és fizetési mód függvényében). Javasoljuk, hogy megrendelése véglegesítése előtt szíveskedjen ellenőrizni a megrendelésben szereplő termékek megnevezését és mennyiségét, továbbá az ön által megadott kézbesítési címet, illetve kapcsolattartó adatai helyességét. Ezen összegzés alkalmával még lehetősége van módosításokat eszközölni a leadni kívánt megrendelésében, illetve kapcsolattartó adataiban.

A kötelezettségeket maga után vonó megrendelés véglegesítéséhez nyomja meg a „Megrendelés leadása“ gombot. A megrendelőlapon az Ön által megadott adatokat helyesnek, és a valósággal megegyezőnek tekintjük. Ezen adatokban történő bárminemű változásról annak bekövetkeztekor kérjük haladéktalanul értesítsen bennünket e-mailben vagy telefonon.

A megrendelés kézbesítésének várható időpontjáról a későbbiekben értesítjük. A megrendelés beérkezéséről szóló információkat (visszaigazolást), rendszerünk automatikusan küldi ki Önnek, ez nem jelenti azt, hogy megrendelését kézhez is vettük, csak amennyiben ezt kifejezetten jeleztük Önnek.  

Abban az esetben, ha kétségünk merül fel megrendelése valódiságát illetően, felvesszük Önnel a kapcsolatot megrendelése újbóli visszaigazolása céljából. A hitelt érdemlően nem ellenőrizhető megrendelést módunkban áll visszautasítani, törölni. Az ilyen módon törölt megrendelés nemlétezőnek tekintendő.

2.3. Tehát mikor tekinthető megkötöttnek az adásvételi szerződés?

Az adásvételi szerződés attól a pillanattól tekintendő megkötöttnek, amikor Ön megkapja az általunk megküldött megrendelés visszaigazolását. Megrendelése beérkezésnek visszaigazolását a megrendelésében megadott e-mail címre küldjük ki. Ha a megrendelés visszaigazolása nem érkezik meg az Ön által megadott e-mail címre, akkor a szerződés attól a pillanattól tekintendő megkötöttnek, amikor Ön megfizeti a teljes vételárat, vagy átveszi a megrendelt árut (amelyik előbb valósul meg). Ha személyesen megírt (nem automata által generált) megrendelés visszaigazolást kap, az tartalmazhat a megrendelés kiszállításával kapcsolatos információkat (jelen ÁSZF 2.2 pontja), ellenkező esetben külön e-mailben értesítjük ezekről az információkról.

A szerződéskötéshez szükséges lépésekről további információkat weboldalunk erre kijelölt részén talál.

2.4. Visszavonhatja a már elküldött megrendelést?

Miden olyan megrendelést, melyet még nem kaptunk meg (nem kapott róla visszaigazolást a jelen ÁSZF 2.3. pontjában meghatározottak alapján) természetesen töröltethet rendszerünkből, mégpedig telefonon vagy e-mailen keresztül.  Minden általunk visszaigazolt megrendelés azonban kötelező érvényű. Az ezutáni időszakban történő megrendelés törlése (visszavonása) csak a velünk történő egyeztetés után lehetséges. Amennyiben a megrendelés ilyen formában került törlésre a vevő részéről, tekintettel arra, hogy nincs lehetőség a szerződéstől való elállás jogának gyakorlására (részletesebben az 5. pontban), úgy jogunkban áll a szerződéskötéssel kapcsolatos kiadásainkat megtérítteteni a vevővel.

2.5. Változhat a webáruházban feltüntetett ár?

A weboldalunkon feltüntetett termékek, valamint a csomagolás, szállítás, illetve kézbesítés díjai mindaddig érvényesek, amíg azok megjelennek oldalunkon. A termékek melletti árkedvezményeket nem lehet összevonni, ez alól kivételt képeznek azok az esetek amikor ez weboldalunkon másként nem szerepel.

Abban az esetben, ha a weboldalunkon, vagy a megrendelés visszaigazolása során valamely technikai hiba folytán rossz ár került feltüntetésre, nem vagyunk kötelesek a helytelenül feltüntetett áron átadni Önnek a megrendelt árut, még akkor sem, ha a megrendelés visszaigazolása helyesen, jelen ÁSZF-ben szereplő előírások alapján történt. Az ilyen esetekben fenntartjuk jogunkat elállni a szerződéstől.

Ha a termékek mellett feltüntetett árak már nem érvényesek, illetve a megrendelés folyamán megvalósuló árváltozásról haladéktalanul értesítjük. Amennyiben a régi árakon szereplő termékekkel megküldött megrendelése még nem érkezett be, nem vagyunk kötelesek azokon az árakon szerződést kötni.

A jelen ÁSZF 2.3 pontja alapján azokat a megrendeléseket melyeket már elküldtek, de még nem érkeztek be, az ilyen árváltozás nem érinti. 

2.6. Lehetőség van papír formátumban hozzájutni a megkötött szerződéshez?

A szerződést nem a szerződő felek aláírásával kötik meg. A szerződést a jelen ÁSZF, az Ön megrendelése és annak elfogadása képezi.  A teljes szerződést e-mailben vagy kérésre postai úton kinyomtatjuk küldjük el Önnek. Postai küldemények esetén jogunkban áll megkérni a postaköltség megtérítésére.

2.7. Mi van, ha nem ért valamit a szerződésben?

Ha kérdése van a szerződési feltételekkel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben. Örömmel válaszolunk minden kérdésére.

2.8. Milyen nyelveken lehet a szerződést megkötni?

A szerződés cseh nyelven köthető meg, kivéve, ha nem megállapodunk másik nyelv használatáról.

2.9. Tárolják valahol a megkötött szerződéseket?

A szerződést (ezen feltételekkel együtt) elektronikus formában archiváljuk. A szerződés harmadik fél számára nem érhető el, de kérésre elküldjük Önnek.

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. Milyen fizetési módokat fogadunk el?

A vételárat az alábbi módok bármelyikén megtérítheti részünkre:

 • készpénzben, ha utánvétes fizetési módot választ, illetve személyes átvétel esetén székhelyünkön, vagy partnereink csomagátadó pontjai egyikén;
 • készpénz hiányában online bankkártya használatával, vagy harmadik fél által biztosított átutalási portálon keresztül;
 • az áru kézbesítése előtt banki átutalással (az erre vonatkozó utasításokat a megrendelés visszaigazolásában adjuk meg).

Az esetleges egyéb fizetési módokról weboldalunkon tájékozódhat. 

Egyes fizetési módok (különösen az utánvétes fizetési mód) további díjakat vonhatnak maguk után. Ezen plusz díjak webáruházunk internetes felületén kerültek feltüntetésre. A megrendelésben mindig a végső fizetendő ár jelenik meg, mely már tartalmazza a kiválasztott fizetési módhoz kapcsolódó plusz költségek díját is.

3.2. Mikor esedékes a vételár megfizetése?

Készpénzzel történő fizetés esetén az áru átvételekor esedékes a vételár megfizetése. Átutalás, illetve készpénz nélküli fizetés esetén, jelen ÁSZF 2.3. pontjában leírtak értelmében az áru kézbesítése előtt, a megrendelés beérkezésétől számított 5 napon belül esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén fizetési kötelezettsége azonnal teljesül, amint a megfelelő összeget jóváírják bankszámlánkra.

3.3. Milyen valutanemet fogadunk el?

Fizetni cseh koronával (CZK), forintal (HUF) vagy euróval (EUR) tud.

3.4. Mely esetekben kérhetünk előleget, illetve előre utalást?

Jogunkban áll előleget kérni a 3.000 CZK -át meghaladó végösszegű megrendelések esetén. Továbbá jogunkban áll megkérni Önt, hogy a megrendelés kézbesítése előtt szíveskedjen megfizetni a megrendelés teljes összegét (a Ptk.2119 §-a 1 bekezdése az ilyen esetekre nem vonatkoztatható). 

3.5. Hol szerezhetem be az áfás számlát, illetve a garancia jegyet?

Az áfásszámlát (adódokumentum) az Ön által megadott e-mail címre küldjük ki a megrendelés visszaigazolása során. Garancia jegyként a megrendelés visszaigazolása, az áfásszámla, illetve egyéb olyan dokumentum szolgál, ami elektronikus formában tárolódik rendszerünkben, illetve weboldalunkon - ilyen például az elektronikus formában tárolt megrendelés is.  Az adódokumentumokat az ügyfélszámláján is megtalálhatja, ha regisztrált az üzletünkben. Amennyiben regisztrált ügyfelünk, úgy profilja adott menüpontjában szintén megtalálhatja áfás számláit.

4. KÉZBESÍTÉSI FELTÉTELEK

4.1. Milyen szállítási lehetőségek közül választhat?

A megrendelés kézbesítési módjairól weboldalunkon tájékozódhat. A megrendelés folyamán választhatja meg a kívánt szállítási módot. Amennyiben nem választ ki konkrét szállítási módot, úgy mi szabjuk meg miként kézbesítjük megrendelését.

Indokolt esetben fenntartjuk a jogot, hogy az Ön által választott kézbesítési módot módosítsuk, amiről természetesen azonnal értesítjük Önt e-mailben. Biztosítjuk Önt, hogy a kézbesítési mód megváltoztatásával semmilyen további költséget nem számolunk fel.

4.2. Milyen költségekkel jár a kiszállítás?

A szállítási költség mértéke függ az áru méretétől, annak tulajdonságától, illetve a kiválasztott szállítási cég díjától. A kiszállítás díjairól mindig aktuális információkkal szolgálunk weboldalunkon. 

A megrendelés összegzésében mindig szerepel a fizetendő végösszeg, mely magában foglalja a választott kézbesítési mód díját is.

4.3. Mikor kézbesítjük ki a megrendelést?

A megrendelés kézbesítésének várható időpontja függ a megrendelt termék elérhetőségétől, (tartunk e raktáron belőle), illetve az Ön által választott szállítási módtól, és a kifizetés beérkezésének idejétől. Azt a terméket melyből raktárkészlettel rendelkezünk, rendszerint a megrendelés beérkezésétől (utánvétes fizetés, illetve személyes átvétel esetén), illetve a bankszámlánkon jóváírt befizetéstől (online fizetés esetén) számított 3 munkanapon belül elküldjük Önnek. Ezen postázási határidők csupán informatív jellegűek. Azon esetekben, mikor tőlünk független okokból nem tudjuk tartani a postázási határidőt, fenntartjuk a jogunkat arra nézvést, hogy ezt a határidőt meghosszabbítsuk.

Ilyen esetben e-mailben értesítjük Önt a későbbi kézbesítés várható időpontjáról.

Azon termékeket, melyekből nem tartunk raktárkészletet, vagy éppen raktárhiány van, amilyen hamar tudjuk kézbesítjük. A kézbesítés pontos időpontjáról értesítjük Önt.

Egyes termékek esetében, melyek érzékenyek a szélsőséges hőmérsékletre, úgy, mint magasabb hőmérséklet (25 °C felett), vagy az alacsony hőmérséklet (5 °C alatt) időszakosan szünetelhet a kiszállítás mindaddig, amíg a hőmérsékletváltozás nem teszi lehetővé azok biztonságos kiszállítását.

Az áru kiszállítása ezen feltételek alapján azt a pillanatot jelenti, amikor az árut Önnek kikézbesítik. Amennyiben indokolatlanul tagadja meg az áru átvételét, úgy az nem tekinthető az áru átadására vonatkozó kötelezettségünk elmulasztásának vagy az Ön részéről a szerződéstől való elállási joga gyakorlásának.

4.4. Mi a teendő áruátvétel esetén?

A megrendelés átvételekor mindenképp ellenőrizze a termék csomagolásának sértetlenségét. Amennyiben bárminemű hiányosságot észlel az áru csomagolásában, kérjük haladéktalanul értesítsen minket és a szállító céget egyaránt. Amennyiben az áru sérült csomagolása miatt nem veszi át a megrendelést, úgy az nem tekinthető a megrendelés átvételének indok nélküli megtagadásának.  

Abban a pillanatban, amikor átvette az árut, vagy amikor köteles volt átvenni az árut, de a szerződésben foglaltakkal ellentétben, ezt nem tette meg, a megrendelés szándékos vagy véletlenül okozott sérüléseiért, illetve annak elvesztéséért Ön viseli a felelősséget.

4.5 Mi történik, ha nem veszi át a megrendelést?

Ha az Ön hibájából többször kell kikézbesíteni az árut, vagy a megállapodástól eltérő módon kell azt kiszállítani Önnek, úgy az ilyen szállítással kapcsolatba hozható plusz költségeket köteles megfizetni.

Amennyiben bárminemű indok megadása nélkül megtagadja az áru átvételét, úgy az adott megrendeléssel kapcsolatba hozható szállításból, tárolásból, valamint az áru átvételének elmulasztásából adódó plusz költségeinket köteles megtéríteni. Ezek a költségek nem haladják meg a napi 10 CZK tárolási díjat. A tárolási költségek maximum 500 CZK összértéket tesznek ki, vagy megegyeznek a beszerzési ár mértékével, amennyiben az kevesebb mint 500 CZK.

Továbbá az ilyen esetekben jogunkban áll elállni a szerződéstől.

5. A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

5.1. Miként gyakorolhatja szerződéstől való elállási jogát?

Az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül elállhat a szerződéstől; amennyiben a megrendelése több csomagban érkezik meg, úgy ez az idő az utolsó kézbesített csomag megérkezésétől értendő. A szerződéstől való elállásról szóló szándéknyilatkozatot kérjük címünkre, vagy e-mail címünkre juttassa el. Az szerződéstől való elállás szándéknyilatkozatához kérjük használja formanyomtatványunkat. Kérelmének kézhezvételéről mindennemű késeledelem nélkül igazolást adunk ki Önnek. Ezen szándékát bárminemű indoklás nélkül benyújthatja.

5.2. Milyen következményekkel jár a szerződéstől való elállás jogának gyakorlása?

A szerződéstől való elállás okán, a szerződés semmissé válik, ugyanúgy mintha sosem létezett volna. Ha az áruval együtt az Ön beleegyezésével ajándékot is kapott, az ajándékszerződés ugyanúgy megszűnik bármely fél kezdeményezze a szerződés felbontását. Kérjük küldje el nekünk az ajándékot a visszaküldött áruval együtt.

5.3. Milyen esetekben nem élhet a szerződéstől való elállási jogával?

A Cseh köztársaság területén érvényben lévő Polgári Törvénykönyv 1837. §-a értelmében a következő esetekben nem lehet a szerződéstől elállni:

 • romlandó áruk, valamint olyan termékek esetén, amelyek a kézbesítéskor visszafordíthatatlanul összekeveredtek egymással;
 • lezárt csomagolásban kiszállított áru, amelyet kivettek csomagolásából, és amelyet higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni
 • a Polgári Törvénykönyv 1837. szakaszában meghatározott egyéb esetekben.

5.4. Milyen módon küldheti el nekünk a visszárut?

A visszárut a szerződéstől való elállástól számított 14 naptári napon belül köteles visszaküldeni visszáru átvételi címünkre, bármely telephelyünkre vagy székhelyünkre. Az utánvéttel elküldött visszárut nem vagyunk kötelesek átvenni. Kérjük a visszárut ne küldje utánvéttel.

A visszáruval kérjük küldje vissza a következőket:

 • a szállítólevél és a számla másolatát, amennyiben ezen dokumentumokat előzetesen megkapta, vagy más egyéb dokumentum másolatát mely bizonyítja az áru megvételének tényét;
 • az elállási szándéknyilatkozatot írásos formában (formanyomtatványunk kitöltésével vagy egyéb formában) és a pénzvisszafizetés választott módját (banki átutalás, személyes készpénz átvétel vagy más mód). A szándéknyilatkozatában kérjük tüntesse fel kézbesítési címét, e-mail címét és telefonszámát.

A hatályos rendelkezések értelmében, ha a fent megnevezett dokumentumok bármelyikét nem csatolja kérelméhez, attól még a szerződéstől való elállási szándéknyilatkozat elfogadható.  

5.5. Mikor kapja vissza a vételárat?

Miden nemű befizetést a szerződéstől való elállás kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszatérítünk az Ön részére. Kérjük azonban, hogy vegyek tudomásul azt a tényt, hogy csak abban az esetben vagyunk kötelesek visszafizetni befizetését, ha már visszaküldte részünkre a megrendelt árut, vagy hitelt érdemlőn tudja igazolni annak visszaküldését.

A megrendelésért befizetett vételár mellett joga van visszatérítést kérni az Önnek kiszállított áru szállítási költsége tekintetében is. Amennyiben ön nem a legolcsóbb szállítási módot választotta, kérjük vegye tudomásul, hogy mi a legolcsóbb szállítási mód díját vagyunk kötelesek visszatéríteni Önnek.

Befizetését visszatérítjük:

 • abban a formában ahogy Ön azt befizette, vagy
 • abban a formában, amiben Ön azt kéri;

A visszaáru szállítási díja minden esetben a vevőt terheli, még akkor is, ha az árut természeténél fogva nem lehet hagyományos értelemben vett postai úton elküldeni.

5.6. Mi történik akkor, ha a visszáru sérülten érkezik meg hozzánk?

Az áru visszaküldésénél kérjük ügyeljen rá, hogy azt a megfelelő csomagolással lássa el, úgy, hogy az semmiképpen ne sérüljön meg. Abban az esetben, ha a nem megfelelő csomagolás miatt a szállítás során kár keletkezik a termékben, úgy a termék árát és az azzal összefüggő szállítási költség díját nem áll módunkban visszafizetni (eseteként részösszeg fizethető vissza, az okozott kár értékével csökkentve).

Amennyiben észre vételezzük, hogy az Ön által visszaküldött termék sérült, hibás, használt, vagy elkoszolódott, úgy jogunkban áll kártérítést követelni Öntől.  A károkból származó kártérítési igényünket jogunkban áll egyoldalúan elszámolni az Önnek visszafizetendő összegből, tehát ilyen esetben az okozott kár értékének megfelelő összeggel csökkentett értéket fizetjük vissza Önnek.

5.7. Milyen esetekben bonthatjuk fel mi a szerződést?

A következő esetekben bonthatjuk fel mi a szerződést:

 • technikai hiba okán a weboldalunkon rosszul megjelenő, alacsonyabb eladási ár (ezen ÁSZF 2.5. pontja);
 • a terméket tőlünk független okok miatt (megszűnt a gyártása, a beszállító már nem szállítja azt Cseh ország területére) már nem tudjuk az eredeti feltételek mellett biztosítani;
 • a szerződés teljesítése lehetettlen vagy annak teljesítése törvénybe ütköző;
 • a megrendelés leadásának napjáig fennálló tartozása van felénk.

Amennyiben a fent említett események közül bármelyik bekövetkezik, azonnal értesítjük Önt a szerződés felbontásáról. Ez a szerződés felbontás attól a pillanattól lép érvénybe, amikor azt Ön kézhez kapja.

Ha már részben vagy teljes egészében kifizette a vételárat, akkor a beérkezett összeget visszatérítjük Önnek arra a számlára, amelyet Ön e célra nekünk megadott, vagy ahonnan a kifizetés érkezett. Ezt az összeget a felbontás kézbesítését követ 10 napon belül kifizetjük Önnek.

6. HIBÁS TELJESÍTÉSHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

A hibás teljesítéshez fűződő jogait a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályok szabályozzák (különös tekintettel a cseh Ptk. 1914–1925. §, 2099–2177. § és a 2158–2194. § rendelkezéseire).

A hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlásakor a Reklamációs szabályzatunkban foglaltaknak megfelelően járunk el. Reklamáció benyújtása előtt kérjük olvassa el figyelmesen Reklamációs szabályzatunkat, hogy az Ön megelégedésére panaszát minél gyorsabban tudjuk kezelni.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1. Milyen működési engedéllyel rendelkezünk és mely ellenőrző szervek ellenőrzik munkánkat?

Kereskedelmi engedély birtokában, jogunkban áll áruforgalmazást végezni. Egyéb engedélyre tevékenységünk okán nincs szükségünk.

A kereskedelmi tevékenységünk ellenőrzését az illetékes hivatal látja el hatásköre keretében. A termékek műszaki követelményeire és a termékek biztonságára vonatkozó jogszabályok betartását a Cseh Kereskedelmi Felügyelet (http://www.coi.cz/) ellenőrzi, az élelmiszeripari termékek esetében pedig a Cseh Mezőgazdasági és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal(http://www.szpi.gov.cz). A cseh Kereskedelmi Felügyelet ellenőrzi Továbbá a fogyasztóvédelmi előírások betartását is. A fogyasztó jogainak védelmét továbbá fogyasztóvédelmi érdekcsoportok és fogyasztóvédelmi szervezetek is ellátják.

7.2. Hogyan kezeljük a panaszát?

Minden panaszt e-mailen bonyolítunk le. Felveheti továbbá a kapcsolatot a 7.1. pontban felsorolt ​​szervezetekkel. Vevőinkkel való kapcsolatunkat semmiféle magatartási kódex előírásai nem szabályozzák.

7.3. Milyen jogokkal rendelkezik fogyasztóként vita esetén?

Ha Ön fogyasztó és olyan vita merül fel Ön és cégünk között, amelyet közvetlenül nem tudunk megoldani, akkor joga van felvenni a kapcsolatot a Cseh Kereskedelmi Felügyelettel (CTI) a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése okán. Ezt legkésőbb a köztünk fellépő jogvita tárgyát képző panasztétel beadása utáni 1 évben teheti meg. A CTIA elérhetősége: Cseh Kereskedelmi és Ellenőrzési Hatóság, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, azonosítószám: 000 20 869, internetes elérhetősége: https://adr.coi.cz/cs , illetve a https://www.coi.cz/ . A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződés kapcsán fennálló viták rendezésére.

7.4. Mit kell még tudnia?

A szerződés megkötése távközlési eszközök igénybevételével történik (azaz interneten). A távoli kommunikációs eszközök használatának költségei (különösen az internet-kapcsolat vagy a telefonhívások költségei) Önt terhelik. Ezek a költségek nem térnek el az átlagostól.

Amennyiben nem egyezzünk meg másként, a köztük létrejövő szerződéssel kapcsolatban minden levelezés írásban történik, ami történhet e-mailen, ajánlott levélben vagy személyes átadás formájában. A mi részünkről a megrendelésében, illetve felhasználói fiókjában megadott e-mailcímre küldjük el az összes Önnek címzett dokumentumot, levelezést. Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyik ponja érvényét veszti, vagy nem lehet alkalmazni (vagy ilyenné válik), akkor az adott rendelkezés tartalmához leginkább hasonlatos rendelkezést kell alkalmazni. Adott rendelkezés érvénytelensége, vagy alkalmazhatatlansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A szerződést (beleértve az ÁSZF-et is) csak és kizárólag írásban lehet megváltoztatni vagy kiegészíteni.

Ezek a feltételek 2019. július 1-jén léptek hatályba

Lépjen kapcsolatba velünk